Hoppa över menyn och gå direkt till innehåll

Avfall i Locums regi

2014-06-19

 

Locum ordnar sedan 1994 ett system för källsortering hos hyresgäster i Stockholms läns landstings sjukhus och andra inrättningar i landstingsägda lokaler.

Sommarbrev 2014 - vad gör jag om sophanteringen inte funkar??? (länk till pdf)


Vem ringer jag? Respektive kommuns kundtjänst. (länk till pdf)

En grundtanke är att källsorteringen skall fungera på samma sätt oavsett i vilken av landstingets fastigheter man befinner sig. Därför är sorteringsutrustning, sorteringsinstruktioner, märkning av utrustning densamma i alla lokaler. 

Detta är ett sätt för Locum att underlätta hyresgästernas miljöarbete.

Här är en nominering till SLLs miljöpris ! Tack alla som röstat och de som nominerat, det värmer!


Sandra Holenweg ansvarar för avtalet med Sita för källsorterade fraktioner från 1 maj 2013. Miljö & energienheten fortsätter att backa upp när det gäller rutiner, metoder och nätverkande med intressenter inom SLL.

Stockholms läns landsting
 SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) händer mycket på avfallsområdet framöver, följ gärna nyheter i miljöbrevet.


Miljöutmaning 2016 hittar du här. Detta ligger till grund för Locums miljömål och hur vi arbetar i samma riktning.


SLL har också andra avtal när det gäller det avfall som ej omfattas av Locums avtal med Sita.
Avtal: SLLs avtalskatalog hitter du här (elavfall, sekretess, vårdens specialavfall)

 

Kundtjänst källsortering
atervinning.ost@sita.se
08 - 519 331 20

Beställning av avfallshantering

Felanmälan containrar och komprimatorer
Ugur Kilickiran, Teknisk driftledare SITA, 072 720 00 51