Hoppa över menyn och gå direkt till innehåll

Avfall i Locums regi

2014-06-19

Locum ordnar sedan 1994 ett system för källsortering hos hyresgäster i Stockholms läns landstings sjukhus och andra inrättningar i landstingsägda lokaler.

En grundtanke är att källsorteringen skall fungera på samma sätt oavsett i vilken av landstingets fastigheter man befinner sig. Därför är sorteringsutrustning, sorteringsinstruktioner, märkning av utrustning densamma i alla lokaler. Detta är ett sätt för Locum att underlätta hyresgästernas miljöarbete.

Sandra Holenweg ansvarar för avtalet med Sita för källsorterade fraktioner från 1 maj 2013. Miljö & energienheten fortsätter att backa upp när det gäller rutiner, metoder och nätverkande med intressenter inom SLL.

Stockholms läns landsting

Miljöutmaning 2016 hittar du här. Detta är Stockholms läns landstings miljöpolitiska program för 2012-2016, och ligger till grund för Locums miljömål. Läs mer om hur nästa program utformas, med början i oktober 2014. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR)


SLL har också andra avtal när det gäller det avfall som ej omfattas av Locums avtal med Sita.
Avtal: SLLs avtalskatalog hitter du här (sökordsförslag: elavfall, sekretess, vårdens specialavfall avfall)

Kundtjänst källsortering
atervinning.ost@sita.se
08 - 519 331 20

Vem ringer jag vid utebliven sophämtning?
Respektive kommuns kundtjänst.
(länk till pdf)


Beställning av avfallshantering

Felanmälan containrar och komprimatorer
Maila sandra.holenweg@locum.se för info om detta (2014-11-07)