Hoppa över menyn och gå direkt till innehåll

Avfall i Locums regi

2013-12-20

 

Locum ordnar sedan 1994 ett system för källsortering hos hyresgäster i Stockholms läns landstings sjukhus och andra inrättningar i landstingsägda lokaler.

En grundtanke är att källsorteringen skall fungera på samma sätt oavsett i vilken av landstingets fastigheter man befinner sig. Därför är sorteringsutrustning, sorteringsinstruktioner, märkning av utrustning densamma i alla lokaler. 

Detta är ett sätt för Locum att underlätta hyresgästernas miljöarbete.


Organisationsförändring hos Locum
Sandra Holenweg tar över avtalet med Sita för källsorterade fraktioner från 1 maj 2013. Petra Karlsson fortsätter att backa upp när det gäller rutiner, metoder och vissa kundkontakter.

Stockholms läns landsting
 SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) händer mycket på avfallsområdet framöver, följ gärna nyheter i miljöbrevet.


Miljöutmaning 2016 hittar du här. Detta ligger till grund för Locums miljömål och hur vi arbetar i samma riktning.


SLL har avtal med Stena Recycling när det gäller vårdens specialavfall.
Avtal: Stena Recycling


SLL har avtal med Elkretsen när det gäller hämtning av batterier och elavfall. Avtal: ElkretsenSLL har avtal med Stena Recycling, IL Recycling och Medicarrier när det gäller sekretess Avtal: Sekretess.

 

Kundtjänst källsortering
atervinning.ost@sita.se
08 - 519 331 20

Beställning av avfallshantering

Felanmälan containrar och komprimatorer
Ugur Kilickiran, Teknisk driftledare SITA, 072 720 00 51