Hoppa över menyn och gå direkt till innehåll

Miljö- och energirapporter

Avfall

Avfallsrapport per sjukhus hittar du här, denna innehåller insamlade mängder avfall i Locums regi under 2014. Locum ansvarar för rapporteringen av hushållsavfall, källsorterat avfall och driftentreprenörernas avfall. I vissa fall även för grovavfall. Övriga fraktioner får du information om av leverantörerna i SLLs centrala avfallsavtal. Läs mer här www.locum.se/avfall

Avfallsrapport 2014

Energi

Vid årsskiftet 2014–2015 byter SMHI Normalårsperiod för SMHI Graddagar detta innebär att Locum kommer att redovisa nya graddagskorrigerade värden för värmeenergi åren 2011-2014. Ny Normalårsperiod för SMHI Graddagar är perioden1981–2010 . 

Förändringen har initierats utifrån kundundersökningar och SMHI´s egna analyser. Några av SMHI´s huvudskäl till bytet är följande:

  • Nya Normalårsperioden speglar bättre nuvarande klimat
  • Enhetlig Normalårsperiod för båda produkterna
  • Modernare leveransformat och leveransmetoder
  • Nya möjligheter att kundanpassa slutprodukterna

Locum som abonnerar på månadsvärden av produkterna kommer att erhålla historiska värden 5 år tillbaka för sina orter vilket ger en möjlighet att vid behov backa statistiken. I tabellen nedan illustreras procentuella differensen mellan nya och gamla normalåret per månad.  

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

 

Differens
-3,2%
-2,2%
-5,6%
-8,2%
-28,8%
100,0%
72,5%
93,8%
-9,1%
-6,2%
-2,6%
-0,8%

Mer information kring ändringen finns på länken:

http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/fastighet/ny-normalarsperiod-for-smhi-graddagar-och-smhi-energi-index-1.78405


Energistatistik
för sjukhus och institutioner finner du här:

Sjukhusrapport 2014 ENERGI (BRA) 

Läs mer:

Se även SLL:s miljöredovisning