Psykiatri Södra Stockholm bedriver heldygnsvård i fastigheten. Mottagningen består av avdelningen Lotsen och Kompassen och går under namnet Psykiatrisk vårdenhet Haninge

Telefon sekreterare: 08-123 416 08, 08-123 416 15

Läs mer på Vårdguiden.

6 213

KVM Bruttoyta

Kontaktperson Locum på Ankarets behandlingshem

Lars Persson
Lars Persson
Fastighetsförvaltare
Christina Bjelkström
Christina Bjelkström
Teknikförvaltare
Helena Andersson
Helena Andersson
Driftcontroller