Nyheter

Sprängning i området

Publicerades:
Med start direkt efter påsk 2018 kommer vi att behöva spränga i området runt Bromma sjukhus. Sprängningarna är en del av den ombyggnation av Follingbogatan som passerar utanför Bromma sjukhus.

Brand i P-hus vid Bromma sjukhus

Publicerades:
Natten mellan söndag och måndag 13-14 augusti brann det i parkeringshuset som ligger bredvid Bromma sjukhus. Ett stort antal bilar är förstörda i branden och parkeringshuset kommer att vara stängt ett tag framöver.

Arbeten utanför Bromma sjukhus

Publicerades:
Utanför Bromma sjukhus håller Locum just nu på att bygga om en väg vilket påverkar mycket av det som händer på sjukhuset. Från och med nu och fram till årsskiftet kommer Follingbogatan att vara mer eller mindre avstängd för trafik.

Parkeringen vid huvudentrén är avstängd

Publicerades:
Parkeringen mitt emot huvudentrén på Bromma sjukhus är avstängd tills vidare. Det betyder att all parkering för besökande till sjukhuset ska göras i P-huset som finns på baksidan av sjukhuset.

Sänkt energiförbrukning på Bromma sjukhus

Publicerades:
Under vintern har Locum drivit en kampanj för att få ner energiförbrukningen på sjukhuset. Efter några månader har man lyckas få ner uppvärmningen med 17 procent och elförbrukningen med 8 procent.

Follingbogatan stängs av i etapper

Publicerades:
Med start nästa måndag, 6 mars, börjar Locum med ett vägprojekt som innebär att Follingbogatan stängs av i etapper. Sträckan som påverkas av vägprojektet sträcker sig från simhallen till korsningen Follingbogatan/Beckomberga Allé.

Skaftgatan vid Bromma sjukhus stängs av

Publicerades:
Skaftgatan vid Bromma sjukhus stängs av med start denna vecka på grund av att Locum måste lägga ner nya ledningar i gatan. Under ombyggnationen kommer entré B och C vara helt stängda. Alla persontransporter till och från sjukhuset sker nu via huvudentrén.

Nya vägavstängningar runt Bromma sjukhus

Publicerades:
Vägarbetet på Beckombergavägen i allén och mellan skolbyggnaderna är nästan klart och gatorna har ny och utsmyckad vägbeläggning och ny belysning

Åtgärder för att förbättra situationen vid Bromma sjukhus

Publicerades:
Just nu är trafiksituationen runt Bromma sjukhus besvärlig. Beckombergavägen utanför Raul Wallenbergs skola är avstängd till och med september. Enkelriktningen av Beckomberga Allé kommer att upphöra 7 juni. Dessutom kommer Locum att asfaltera den delen av Follingbogatan som idag är grusväg!
12