Nyheter

Locum förbättrar trafiksituationen vid Bromma sjukhus

Publicerades:
Trafiksituationen vid Follingbogatan är just nu besvärlig. Det ligger i allas intresse att skapa en så säker miljö som möjligt i området. Locum genomför nu ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen i området.

Nu tar kundtjänst över på Bromma sjukhus

Publicerades:
Från måndag den 4 april 2016 kommer ärendehanteringen av felanmälningar kopplade till fastigheterna på Bromma sjukhus att skötas av Locum istället för ISS. Därmed ska alla fastighetsrelaterade felanmälningar göras direkt till Locums kundtjänst.

Samlingssida för hela området runt Bromma sjukhus

Publicerades:
Just nu pågår det enormt mycket byggnationer runt Bromma sjukhus. Byggentreprenörerna och Bostadsrättsföreningarna har nu skapat en gemensam hemsida för att informera vad som händer i området.

Ljudmätning på Bromma sjukhus

Publicerades:
På Bromma sjukhus har en ljudmätning genomförts för att fastställa hur mycket det bullrar i olika delar av byggnaden när man borrar i fastigheten.

Adventsfika och ljusbytardag

Publicerades:
Vi på Locum vill tillsammans med vår driftentreprenör ISS gärna träffa er som arbetar på Bromma sjukhus. Adventsfika finns uppdukat vid huvudentrén fredag den 27 november kl 08.30-10.30.

Bullermätning torsdag 26 november

Publicerades:
Under 2016 planeras stora ombyggnationer på Bromma sjukhus och som en del av det förberedande arbetet inför den ombyggnationen kommer vi med 26 november klockan 15.00 utföra bullerprovning i högdelen på Bromma sjukhus för att mäta ljudets utbredning på olika våningsplan.

Locum rustar upp entréhallen på Bromma sjukhus

Publicerades:
Entréhallen på Bromma sjukhus ska få en uppfräschning. Den 1 oktober startar arbetet med att rusta upp entréhallen med en ny receptionsdisk, nya möbler och nya dörrar in till Folktandvården.

Förstudie gällande ombyggnation av plan 4-8

Publicerades:
Som ett led i Framtidsplanen påbörjas nu en förstudie gällande ombyggnation av Bromma sjukhus plan 4-8. Det ska utredas möjligheter att skapa 140 moderna vårdplatser på dessa våningsplan.
12