Arbeten utanför Bromma sjukhus

Utanför Bromma sjukhus håller Locum just nu på att bygga om en väg vilket påverkar mycket av det som händer på sjukhuset. Från och med nu och fram till årsskiftet kommer Follingbogatan att vara mer eller mindre avstängd för trafik.

Bild på Follingbogatan utanför Bromma sjukhus

Anledningen till att vi på Locum genomför vägprojektet med avstängningar på Follingbogatan är att Stockholm Stad och Stockholm Vatten har gett Locum, som äger marken, att rusta upp gatan med nya trottoarer och cykelbanor, ny gatubelysning, en ny dammanläggning med växter och samtidigt lägger entreprenören ner vattenmagasin som ska ta hand om regnvatten. Gamla vatten- och avloppsledningar byts ut och ersätts med nya.

- Vi jobbar självklart med att störa så lite som möjligt i området under avstängningen av Follingbogatan. När vi har gjort det här klart får de boende i området en gata som innebär bättre och säkrare miljö för de gående och de som cyklar, förklarar Robert Olsson, projektledare för Locum.

För närvarande pågår arbete med att slå ner en spånt (stålplåtar) och det arbetet kommer att pågå under de närmaste veckorna. Detta arbete kan medföra att det bullrar lite mer än vanligt i området men vi gör allt vad vi kan för att jobba så tyst som vi bara kan. 

Nuvarande avstängningar kommer att pågå fram till augusti/september 2017, därefter kommer vi att kunna öppna upp en bit av Follingbogatan för att stänga av resterande del, från sjukhuset och fram till simhallen.

Information om vilka vägar som är avstängda och hur arbetet fortgår finns på locum.se/bromma.