Bullermätning torsdag 26 november

Under 2016 planeras stora ombyggnationer på Bromma sjukhus och som en del av det förberedande arbetet inför den ombyggnationen kommer vi med 26 november klockan 15.00 utföra bullerprovning i högdelen på Bromma sjukhus för att mäta ljudets utbredning på olika våningsplan.

Syftet med bullermätningen är att fastställa vilka ljudnivåer som kan tänkas uppnås vid den planerade ombyggnationen nästa år.

Bullerprovningen kommer att pågå i cirka 1 minut/gång under upprepade gånger i 1-2 timmar.

Vi kommer att bullra på plan 4 (tomställd halva) och eventuellt på plan 5 och mäta ljudets utbredning i olika dela av byggnaden, bland annat på plan 3 och 4.

Oljuden kommer även att höras på plan 2.

Vi ber om ursäkt för detta men det är viktigt att vi kan mäta hur mycket buller som uppkommer för att vara förberedda inför den planerade ombyggnationen nästa år på Bromma sjukhus.