Åtgärder för att förbättra situationen vid Bromma sjukhus

Just nu är trafiksituationen runt Bromma sjukhus besvärlig. Beckombergavägen utanför Raul Wallenbergs skola är avstängd till och med september. Enkelriktningen av Beckomberga Allé kommer att upphöra 7 juni. Dessutom kommer Locum att asfaltera den delen av Follingbogatan som idag är grusväg!

Locum är inte ansvarig för avstängningen av Beckombergavägen utanför Raul Wallenbergs skola. Den avstängningen är gjord av entreprenörer i området på uppdrag av Stockholms Stad. Vägen förbi skolan ska göras säkrare för skolbarnen och då måste man stänga av vägen. Den vägbiten kommer att vara avstängd till och med september månad 2016.

Enkelriktningen av Beckomberga Allé kommer att finnas kvar till och med 6 eller 7 juni kommer enkelriktningen att hävas och då kommer det att gå att köra in från norra infarten vid Styresman Sanders väg (infart Spångavägen).

När det gäller hålen och groparna på Follingbogatan har Locum tagit beslut att asfaltera den delen av gatan som idag är grusväg. Där är det idag besvärligt med gropar som snart alltså ska vara ett minne blott. Exakt när asfalteringen kommer att ske vet vi inte, men vi väntar in anbud och kommer att göra detta så fort vi bara kan.

Locum har nyligen har förbättrat säkerheten för skolbarnen som går upp mot Raul Wallenberg skolan med hjälp av betongskydd. Vi har även grusat gångstråken upp mot skolan för att förbättra säkerheten för skolbarnen och andra som går i området.

Glöm inte att gå in på: www.locum.se/bromma eller www.beckomberga.nu och läsa mer om de byggprojekt som pågår och ev. störningar i området.