Follingbogatan stängs av i etapper

Med start nästa måndag, 6 mars, börjar Locum med ett vägprojekt som innebär att Follingbogatan stängs av i etapper. Sträckan som påverkas av vägprojektet sträcker sig från simhallen till korsningen Follingbogatan/Beckomberga Allé.

 

Vägprojektet kommer att pågå under nio månader och kommer att genomföras i olika etapper. Follingbogatan kommer att förses med nya trottoarer och cykelbanor, ny busshållplats vid Bromma sjukhus och ny gatubelysning.