Förstudie gällande ombyggnation av plan 4-8

Som ett led i Framtidsplanen påbörjas nu en förstudie gällande ombyggnation av Bromma sjukhus plan 4-8. Det ska utredas möjligheter att skapa 140 moderna vårdplatser på dessa våningsplan.

Nu bygger vi framtidens sjukhus i Stockholm och gör den största satsningen någonsin på hälso- och sjukvården i länet då Stockholm och invånarnas vårdbehov växer.

Alla vårdområden ökar men kapacitetsökningen blir störst utanför akutsjukhusen. Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011 att inleda ett arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård, som ett sätt att fullfölja ambitionerna att ge invånarna en bättre vård.

För Bromma sjukhus innebär detta att en förstudie nu påbörjas gällande ombyggnation av fastighetens högdel, plan 4-8. Möjligheterna och tidplanen för att skapa 140 moderna vårdplatser på dessa våningsplan ska utredas.

I detta arbete kommer en del teknikkonsulter och arkitekter att besöka sjukhuset under hösten, främst på plan 4-8 men även på övriga våningsplan i sitt arbete med att fastställa förutsättningarna för en ombyggnation.