Ljudmätning på Bromma sjukhus

På Bromma sjukhus har en ljudmätning genomförts för att fastställa hur mycket det bullrar i olika delar av byggnaden när man borrar i fastigheten.

Denna bullermätning är ett förberedande arbete inför den planerade ombyggnationen av Bromma sjukhus som beräknas starta under 2016.

- Vi simulerar ett bygge för att mäta och se hur det påverkar de intilliggande våningsplanen och vårdverksamheterna, berättar Robert Olsson, konsult på Siljeströms som har varit med och genomfört testerna.

 Tanken är att med hjälp av resultatet av ljudmätningen ta fram en plan för hur man ska planera ombyggnadsarbetet på Bromma sjukhus för att minimera störningsmomenten för vårdverksamheterna i fastigheten.