Locum förbättrar trafiksituationen vid Bromma sjukhus

Trafiksituationen vid Follingbogatan är just nu besvärlig. Det ligger i allas intresse att skapa en så säker miljö som möjligt i området. Locum genomför nu ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen i området.

Locum förbättrar säkerheten utanför Bromma sjukhus. 

Locum och andra intressenter i området har pratat med närboende och kommer nu att göra flera olika saker för att förbättra trafiksäkerheten framförallt norr om Raoul Wallenbergskolan och den park som finns där. 

Inom kort kommer Locum att förlänga den rad med betongskydd som finns vid övergångsstället som är utanför Bromma sjukhus. Betongskyddet kommer då att skilja de gående från trafiken upp mot skolan. Vi kommer också att grusa de gångstråk som finns runt parken för att förbättra framkomligheten för de gående.

Vi kommer också att sänka hastigheten i området från 30 km/h till 20 km/h för att få ned hastigheten och förbättra säkerheten ytterligare.

Follingbogatan kommer också att grävas upp eftersom det ska grävas ner ledningar under mark. Den långsiktiga tidplanen för projektet Follingbogatan är att det just nu pågår arbete med att färdigställa underlag som ska kunna användas för att gå ut i upphandling av entreprenör. Så snart överklagandeperiod är över och entreprenör är på plats startas arbetena. Allt beräknas färdigt under 2017.

Vecka 20 kommer byggbolaget NVB stänga av vägen utanför Raoul Wallenbergskolan för biltrafik. Vägen kommer att göras om och det arbetet kommer att vara klart omkring september 2016. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera skolan men kommer att vara avstängd för biltrafik.

För mer information om detta projekt kan ni gå in på www.beckomberga.nu där ni även kan anmäla fel som rör NVB:s mark.

Vi återkommer under våren, sommaren och hösten med mer information om vägprojektet och andra projekt som påverkar er närboende i området runt Bromma sjukhus.

För att anmäla fel på Follingbogatan, ring Locums kundtjänst: 08-123 172 00 eller maila till: kundtjanst@locum.se

Vecka 20 stängs vägen utanför skolan av för biltrafik.