Nya vägavstängningar runt Bromma sjukhus

Vägarbetet på Beckombergavägen i allén och mellan skolbyggnaderna är nästan klart och gatorna har ny och utsmyckad vägbeläggning och ny belysning

Från och med vecka 35öppnas gatan för gående och cyklister. För att göra gatan säker för skolbarnen under gatuarbetena på intilliggande gator hålls vägen stängd för biltrafik preliminärt fram till mitten/slutet av oktober.

Nu är det Lummelundagatans tur att fixas till och man kommer att börja med den östra delen bort mot Raul Wallenbergsskolas förskola. Arbetet pågår vecka 33-38 vilket innebär att delar av gatan stängs av och möjligheten att parkera utmed Lummelundagatans norra sida försvinner. Vidare kommer den östa lokalgatan (Beckombergavägen 216-220) att vara dubbelriktad till och med vecka 38 och stängs av i höjd med Lummelundagatan när arbetet startas. Vändmöjlighet kommer att finnas inne på parkeringsytor mellan bostäderna. Den västra lokalgatan (Beckombergavägen 215-219) kommer att vara dubbelriktad under perioden. Båda lokalgatorna kommer efter arbetenas utförande återigen bli enkelriktade.

Föräldrar till elever på Raul Wallenbergsskolan och förskolan behöver parkera och följa barnen från den tillfälliga parkeringen som iordningställs längs med den östra delen av allén på Beckombergavägen. Den skyltas för tillfällig parkering i 20 minuter, i övrigt gäller parkeringsförbud.

Läs mer på: www.beckomberga.nu