Sänkt energiförbrukning på Bromma sjukhus

Under vintern har Locum drivit en kampanj för att få ner energiförbrukningen på sjukhuset. Efter några månader har man lyckas få ner uppvärmningen med 17 procent och elförbrukningen med 8 procent.
Sänkt energiförbrukning på Bromma sjukhus

Under vintern har Locum drivit en kampanj för att få ner energiförbrukningen på Bromma sjukhus.

Först och främst är det driftoptimering som gjort att Locum har lyckats att sänka energiförbrukningen på Bromma sjukhus.

- Vi har tillsammans med driftentreprenören tagit fram och genomfört åtgärder för att minska energiförbrukningen. Bland annat har vi bytt och justerat termostater på radiatorer, justerat ventilationen efter verksamhetens behov med principen ”inget skall ventileras i onödan”. Med denna princip har stora besparingar varit möjlig i de tomställda delarna av sjukhuset. För att säkerställa klimatet i hela fastigheten genomförs regelbundna mätningar av temperatur och luftkvalitén. berättar Locums Patrik Bergman - teknikförvaltare för Bromma sjukhus.

Genomförd sänkning har på ett års tid minskat våra CO2 utsläpp med 19 ton vilket motsvarar ett års uppvärmning av 16 villor, dessutom kommer Landstinget att spara 350 000 kronor per år. 

Locums arbete pågår hela tiden med att både optimering av våra fastigheter men också byta ut utrustning till modern och effektiv teknik, exempelvis led-belysning.