Start för husbygge vid parkeringen på Bromma sjukhus

Nu startar bygget av ett åttavåningshus vid parkeringen på Bromma sjukhus. Huset kommer att inrymma 31 hyresrätter och nästa vecka startar pålningsarbeten i området.

Pålningsarbetet kommer att pågå i två veckor men det kommer inte att sprängas något vid det nya bygget.

Efter pålningen startar arbetet med att resa stomme och då kommer det att förekomma flaggvakter som övervakar in- och utbackning av lastbilar till byggområdet. Arbetet med bostadshuset kommer att vara klart vid årsskiftet 2016-2017. Arbetet utförs av Serneke på uppdrag av Wåhlins fastigheter.

Glöm inte bort att på beckomberga.nu så hittar ni information om byggnationerna i området runtomkring Bromma sjukhus.