Vägprojekt Follingbogatan

Med start i mars 2017 och fram till sommaren 2018 kommer Locum att bygga om och etappvis stänga av Follingbogatan som går utanför Bromma sjukhus. Sträckan som påverkas av vägprojektet sträcker sig från simhallen till korsningen Follingbogatan/Beckomberga Allé.
Vad gör vi?

Projektet att rusta Follingbogatan (området mellan Beckomberga Allé, Beckombergavägen och Söderberga Allé) genomförs tillsammans med Stockholms stad och Stockholm Vatten. Follingbogatan kommer att förses med nya trottoarer och cykelbanor, ny busshållplats vid Bromma sjukhus och ny gatubelysning. Projektet kommer när det är färdigställt att medföra en ökad trivsel och säkerhet för trafikanter på Follingbogatan. Dessutom kommer halvmåneparken vid Klockhuset att anläggas med nya växter, belysning och ny dammanläggning.

I samband med upprustningen av gata och park kommer de befintliga ledningarna i Follingbogatan att bytas ut. Arbetet kommer att starta i mars 2017 och pågå till sommaren 2018.

Vi kommer att stänga av Follingbogatan i etapper för att så lite som möjligt störa trafikflödet i området. I den första etappen kommer vi att börja med att stänga av Follingbogatan från Beckomberga Allé och fram till Skaftgatan som går in vid Bromma sjukhus. Det betyder att även den väg som går runt parken från Beckombergavägen och skolan kommer att vara avstängd. Bussen som vanligtvis stannar utanför Bromma sjukhus kommer nu att vända och ha en tillfällig hållplats utanför simhallen på Söderberga Allé.

Vi kommer att skylta upp och informera om alla avstängningar i god tid och vi ska självklart göra allt vi kan för att underlätta för boende och besökande till sjukhuset under den här perioden.

På locum.se/bromma och på beckomberga.nu kommer vi att lägga upp all nödvändig information om vägavstängningen på Follingbogatan som påverkar boende och besökande i området.

Varför gör vi det?

De befintliga ledningarna är gamla och måste bytas ut mot nya vatten och avloppsledningar och på så sätt säkerställa kvaliteten för de fastigheter som är anslutna via Follingbogatan. För att uppfylla miljökraven för att ta hand om regnvatten kommer dessutom ett fördröjningsmagasin att byggas i gatan.

Har du frågor?

Frågor angående vägprojektet Follingbogatan kan ställas till Locums kommunikatör Niclas Lidström

Om projektet


Styrande dokument

Från och med mars månad och fram till sommaren 2018  kommer Locum att bygga om och etappvis stänga av Follingbogatan som går utanför Bromma sjukhus. Sträckan som påverkas av vägprojektet sträcker sig från simhallen till korsningen Follingbogatan/Beckomberga Allé.

locum.se/bromma och på beckomberga.nu kommer vi att lägga upp all nödvändig information om vägavstängningen på Follingbogatan som påverkar boende och besökande i området.

Här kan du ladda ned ett flygblad om vägprojektet på Follingbogatan

(laddas ner lokalt på din dator i pdf-format)