Parkerings-
information

Här hittar du information om hur du parkerar vid Bromma sjukhus.

Eftersom vi just nu håller på att bygga om vägen utanför Bromma sjukhus ska du parkera bredvid simhallen. Det finns skyltar i området som visar vägen till parkeringsplatserna.

I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de närmaste tio åren (budget 2015). De stora investeringarna medför att ytor för parkering minskar till förmån för nya och utökade byggnader. Parkeringssituationen vid de vårdfastigheter som förvaltas av Locum är därför i stort fokus.