Service

På ett sjukhus finns det inte bara vårdverksamheter. I huset finns människor, och de behöver ibland något mer. På Dalens Sjukhus finns service av olika slag. Receptionen innanför huvudentrén. Restauranger och butiker. Samt en och annan verksamhet som kompletterar vårdens resurser.