Gröna vägen (fortsatt) avstängd för personbilstrafik

Precis som tidigare är Gröna vägen avstängd för personbilstrafik.

När

Plats

Gröna vägen


Gröna vägen avstängd för personbilstrafik. Vägen är endast öppen för akut- och ambulanstrafik samt godstrafik. Notera kartan ovan och infartsvägarna till respektive parkeringsplats.

Kontaktperson

Malin Wigren
Malin Wigren
Kommunikatör
Tel: 08-123 173 69