Parkeringssituationen på Danderyds sjukhus

SLL moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de närmaste tio åren (budget 2015). De stora investeringarna medför att ytor för parkering minskar till förmån för nya och utökade byggnader.

När

Plats

Danderyds sjukhus


Aktuell information om avstängda parkeringsplatser och parkeringsåtgärder

  • Cirka 20 nya parkeringsplatser för personal har tillkommit bakom hus 51 mot Kevinge strandvägen och 8 stycken framför hus 32 (se kartan nedan).

  • Från och med oktober kommer parkeringsplatserna runt hus 03 att stängas av, på grund av renovering av byggnad 03. Antal platser som stängs av är sex stycken personalparkeringar och en besöksparkering. Handikapplatsen flyttas till gaveln på byggnad 04. Parkeringsplatserna beräknas öppna igen sommaren 2018.

  • I och med byggarbeten vid hus 39 har ett antal parkeringsplatser framför hus 39 försvunnit. En tillfällig parkering vid hus 42 öppnades vecka 39. Betalning sker antingen via SMS-parkering (anvisningar finns på plats) eller via betalautomaten som står framför hus 39. Vid den nya parkeringen vid hus 42 får personal med tillstånd parkera kl. 12-06. 

  • För bättre och säkrare trafikflöde på gula vägen, framför hus 39, har den tidigare utfartsbommen från parkeringsplatserna vid parkeringsgaraget tagits bort. Där man tidigare bara fick åka ut får man nu också åka in på parkeringen.

Insatser för att motverka infartsparkering

Danderyds sjukhus är en knutpunkt där många byter färdmedel och det finns en möjlighet att personer som inte ska till sjukhuset använder besöksparkerningen som infartsparkering. För att motverka detta kommer parkeringsplatserna för besökare utanför hus 38-42 beläggas med  parkeringsförbud mellan kl. 06.00-07:30 för att motverka infartsparkering.

Parkeringskarta med avstängda parkeringsplatser

Nedan kan du ladda ner en aktuell parkeringskarta över Danderyds sjukhusområde. Klicka på bilden nedan för att ladda ner kartan i pdf-format.

Parkeringskarta_171026

(Här kan du ladda ner en högupplöst bild över kartan)


Parkeringssituationen på Danderyds sjukhus

Stockholms läns landsting moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de närmaste tio åren (budget 2015). De stora investeringarna medför att ytor för parkering minskar till förmån för nya och utökade byggnader. Parkeringssituationen på Danderyds sjukhus är nu mycket ansträngd då många besökare och personal tar bilen till sjukhuset samt att det pågår många och stora projekt som får leveranser av material dagligen. 

En parkeringsstrategi finns framtagen för att stödja en positiv utvecklig av trafik- och parkeringssituationen vid sjukhusen, utvecklingen av en attraktiv miljö samt underlätta planering. Parkeringsstrategin ska också stimulera ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel enligt landstingets miljömål. Personal på sjukhuset uppmanas om de har möjlighet att inte ta bilen till arbetsplatsen på Danderyds sjukhus för att ge plats åt de som verkligen har behov att ta bilen.

Läs gärna mer om Parkeringsstrategin

Kontaktperson

Magnus Alfredsson
Magnus Alfredsson
Fastighetsförvaltare
Tel: 08-123 170 17