Koll på läget!

Publicerades:
Vad händer under 2018 i vårdfastigheten där ju jobbar? Vilka byggprojekt blir klara? Vad genomförs mer i fastigheterna? Hur ser framtidsplanerna ut? Kanske är det något som berör dig! Titta gärna in på vårens kampanjsida där vi lätt överskådligt berättar om vad som är på gång på Danderyds sjukhus och ger dig koll på läget!

Invigning av Närakut Danderyd

Publicerades:
Onsdagen 31 januari invigdes den nya närakuten på Danderyds sjukhus, med namnet Närakut Danderyd. Locum har ansvarat för att bygga om och verksamhetsanpassa lokalerna efter närakutens behov. Vi ser här resultatet av ett väl genomfört projekt, där det nära samarbetet med Danderyds sjukhus och SLSO, varit en viktig framgångsfaktor. Närakut Danderyd öppnade 1 februari.

Reservgasprojektet avslutat

Publicerades:
I slutet av december avslutade Locum projektet med att bygga ett nytt reservgassystem för Danderyds sjukhus. Varför har vi genomfört projektet och vad innebär det för fördelar för sjukhuset? Locums projektledare Leif Engström berättar om projektet som varit både utmanande och roligt.

Politikerbesök i hus 52

Publicerades:
Torsdagen 14 december hade vi besök av två personer från miljöpartiet inom Stockholms läns landsting. Besökarna var Tomas Eriksson, gruppledare och Lina Ericson, landstingsrådssekreterare för hälso & sjukvårds- och ekonomifrågor.

Ny entreprenör för parkeringsövervakning

Publicerades:
Från och med 29 december tar en ny parkeringsentreprenör över på Danderyds sjukhusområde. Detta innebär inga direkta förändringar för besökare och patienter. För personalen innebär förändringen nya och enklare sätt att betala på och att taxorna höjs.

Invigning av ny infektionsmottagning

Publicerades:
Tisdagen 5 december invigdes den nya infektionsmottagningen i hus 8 plan 10. Inför inflytten har Locum renoverat och fräschat upp lokalerna.

Konstnärer utsedda för skissuppdrag

Publicerades:
15 konstnärer är nu utsedda för skissuppdrag för sju gestaltningsuppdrag i den nya akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus.

Se nya akutvårdsbyggnaden växa fram

Publicerades:
Sedan 2015 finns en webbkamera som kontinuerligt ger en ögonblicksbild av bygget av den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus. Bilder från cirka två år tillbaka sammanfattas här i drygt två minuters film. Håll i er, för det går undan!
123