Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Publicerades:
Projektet med att bygga om tidigare utbildningslokaler i hus 02 till moderna, aktivitetsbaserade arbetsplatser är nu avslutat.

Nya övernattningslägenheter klara i hus 03

Publicerades:
Byggprojektet i hus 03 är nu avslutat. Huset har genomgått en teknisk upprustning, tidigare övernattningslägenheter har renoverats och 12 stycken nya övernattningslägenheter har byggts.

Cykelservice 24 maj!

Publicerades:
Du som arbetar på Danderyds sjukhus och cyklar till jobbet, passa på 24 maj då Locum rustar din cykel.

Koll på läget!

Publicerades:
Vad händer under 2018 i vårdfastigheten där ju jobbar? Vilka byggprojekt blir klara? Vad genomförs mer i fastigheterna? Hur ser framtidsplanerna ut? Kanske är det något som berör dig! Titta gärna in på vårens kampanjsida där vi lätt överskådligt berättar om vad som är på gång på Danderyds sjukhus och ger dig koll på läget!

Invigning av Närakut Danderyd

Publicerades:
Onsdagen 31 januari invigdes den nya närakuten på Danderyds sjukhus, med namnet Närakut Danderyd. Locum har ansvarat för att bygga om och verksamhetsanpassa lokalerna efter närakutens behov. Vi ser här resultatet av ett väl genomfört projekt, där det nära samarbetet med Danderyds sjukhus och SLSO, varit en viktig framgångsfaktor. Närakut Danderyd öppnade 1 februari.

Reservgasprojektet avslutat

Publicerades:
I slutet av december avslutade Locum projektet med att bygga ett nytt reservgassystem för Danderyds sjukhus. Varför har vi genomfört projektet och vad innebär det för fördelar för sjukhuset? Locums projektledare Leif Engström berättar om projektet som varit både utmanande och roligt.

Politikerbesök i hus 52

Publicerades:
Torsdagen 14 december hade vi besök av två personer från miljöpartiet inom Stockholms läns landsting. Besökarna var Tomas Eriksson, gruppledare och Lina Ericson, landstingsrådssekreterare för hälso & sjukvårds- och ekonomifrågor.
123