Danderyds sjukhus moderniseras

Nu inleds moderniseringen av Danderyds sjukhus vårdplatser.

Nu inleds moderniseringen av Danderyds sjukhus som i en första etapp skapar 52 moderna vårdplatser, nästan alla i enkelrum. Den första etappen innebär en omfattande renovering av befintliga byggnader i två delar av sjukhusområdet.  Det gäller dels byggnader i den södra delen där Lättakuten, rehab och administration finns i dag och dels en byggnad som ligger i norr där infektionsavdelningen finns.


Landstingsfullmäktige beslutade i mars 2015 att investera totalt 608 miljoner kronor på att bygga om de aktuella byggnaderna. Detta görs för att förbereda för den stora förändringen av sjukhuset som bland annat innebär att en helt ny akutbyggnad byggs mellan de nuvarande södra och centrala delarna av sjukhusområdet.
Efter ombyggnaden skapas bland annat 40 moderna vårdplatser för rehabilitering i de södra byggnaderna. I huset som ligger i den norra delen skapas en infektionsavdelning med 18 vårdplatser och en ytterligare en avdelning med 26 vårdplatser. Med enstaka undantag är det enkelrum med egen dusch för hög komfort och låg smittorisk för patienterna och god arbetsmiljö för personalen. Ombyggnaden beräknas starta i augusti i år och vara helt färdig 2018.

Projektet är en del av Framtidsplan för hälso- och sjukvården (FHS). Den innebär bland annat att vård flyttas närmare invånarna och säkerställer att Stockholms läns landsting ska klara av en större och äldre befolknings vårdbehov även i framtiden.
Landstinget i Stockholms län investerar 28 miljarder kronor för att både renovera gamla och bygga helt nya sjukhusbyggnader på länets akutsjukhus för att kunna erbjuda god vård för Stockholmarna.

För Danderyds sjukhus del, innebär FHS bland annat att 52 helt nya vårdplatser skapas vilket motsvarar 5000 nya vårdtillfällen. Det kommer dessutom att finnas en kapacitet för cirka 95 000 akutbesök per år.