Locum i förändring: Veckovisa ronderingar och ny organisation

- Den första januari rivstartade vi året med att börja införa en ny förvaltningsmodell och stötta upp vårt nya arbetssätt med en ny organisation, säger Locums nye vd, Patrik Emanuelsson.

- Fokus för förändringsarbetet inom Locum är den dagliga fastighetsförvaltningen med skötsel och felanmälan. Vi kommer framöver att lägga mycket större tyngdpunkt på de fastighetsförvaltande frågorna och arbeta mer strukturerat med driftfrågorna – vi sätter fastigheten i fokus utifrån ditt behov som kund.

Locums nya organisation har två tydliga ben:

  • Förvaltning
  • Projekt

Nästa gång du möter en kundansvarig från Locum har denne fått titeln fastighetsförvaltare.

Konkret är Locum nu igång med nya arbetssätt, exempelvis:

  • Uppföljning av "Nöjd kund index-mätningen" med aktivitetslistor
  • Veckovisa ronderingar för att snabbt hitta brister och kunna åtgärda dem 
  • Månadsvisa kundrapporter med nuläget  - till exempel graden av uppklarande vid felanmälan. 
  • En förvaltningsplan skapas i samarbete med ditt sjukhus