12.December

Politikerbesök i hus 52

Publicerades:
Torsdagen 14 december hade vi besök av två personer från miljöpartiet inom Stockholms läns landsting. Besökarna var Tomas Eriksson, gruppledare och Lina Ericson, landstingsrådssekreterare för hälso & sjukvårds- och ekonomifrågor.

Ny entreprenör för parkeringsövervakning

Publicerades:
Från och med 29 december tar en ny parkeringsentreprenör över på Danderyds sjukhusområde. Detta innebär inga direkta förändringar för besökare och patienter. För personalen innebär förändringen nya och enklare sätt att betala på och att taxorna höjs.

Invigning av ny infektionsmottagning

Publicerades:
Tisdagen 5 december invigdes den nya infektionsmottagningen i hus 8 plan 10. Inför inflytten har Locum renoverat och fräschat upp lokalerna.