Invigning av ny infektionsmottagning

Tisdagen 5 december invigdes den nya infektionsmottagningen i hus 8 plan 10. Inför inflytten har Locum renoverat och fräschat upp lokalerna.

Invigning av infektionsmottagning
Bild: Carola Jonsson, vårdenhetschef och Yvonne Haglund Åkerlind, VD Danderyds sjukhus AB.

Under invigningen närvarade bland andra Yvonne Haglund, vd för Danderyds sjukhus, Anne-Maj Hansson, verksamhetschef, Carola Jonsson, vårdenhetschef och Olle Reichard, överläkare.

Invigning av infektionsmottagning
Bild: Olle Reichard, överläkare var en av personerna som berättade om mottagningens verksamhet.

Verksamheten berättade om hur snabbt avdelningen utvecklats. De har haft fyra olika lokaler på fyra år och utvecklat mottagningen från två rum och 1 000 patienter till en idag relativt stor mottagning med ett betydligt större patientflöde. Flera verksamheter har flyttat ihop vilket är en del av framtidens hälso- och sjukvård.

Invigning av infektionsmottagning
Bild: ett av mottagningsrummen

Locum har fräschat upp ytskikten i lokalerna, sanerat från asbest och genomfört tillgänglighetsanpassning. Lokalen har nya arbetsplatser, enskilda mottagningsrum och som en bonus en helt fantastisk utsikt. 

Invigning av infektionsmottagning
Bild: steriliseringsrum

Invigning av infektionsmottagning
Bild: personalutrymmen med härlig utsikt