Ny entreprenör för parkerings-övervakning

Från och med 29 december tar en ny parkeringsentreprenör över på Danderyds sjukhusområde. Detta innebär inga direkta förändringar för besökare och patienter. För personalen innebär förändringen nya och enklare sätt att betala på och att taxorna höjs.

Bakgrund

Avtalet med nuvarande entreprenör för parkeringsövervakning på Danderyds sjukhusområde löper ut inom kort. Locum har upphandlat en ny parkeringsentreprenör som kommer att hantera nästan alla sjukhusområden i Stockholms län. Apcoa Parking tilldelades uppdraget i augusti 2017 och det nya avtalet för Danderyds sjukhusområde börjar gälla 29 december 2017.

Vad innebär detta?

Detta innebär inga förändringar för besökare och patienter, förutom nya parkeringsautomater. För personalen innebär det att all betalning från och med 9 december sker via webbsida, app, SMS eller talsvar och att taxorna höjs. Det finns flera orsaker till prishöjningen, se mer information via länken.

Här har vi samlat all information om vad förändringarna innebär, vad som styr priset och hur man går tillväga för att betala från och med 29 december