Politikerbesök i nya akutvårdsbyggnaden

Torsdagen 14 december hade vi besök av två personer från miljöpartiet inom Stockholms läns landsting. Besökarna var Tomas Eriksson, gruppledare och Lina Ericson, landstingsrådssekreterare för hälso & sjukvårds- och ekonomifrågor.

Bakgrunden till besöket var ett önskemål om att få besöka och lära sig mer om, framför allt, den nya akut- och behandlingsbyggnaden vid Danderyd sjukhus. DS AB berättade om de övergripande förändringar som sker på sjukhusområdet och hur det är kopplat till de långsiktiga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården i länet. Locum berättade om de strategiska projekt som pågår på området med fokus på byggnad 52.

Politikerbesök i Danderyd

Carola Larsson, projektledare på Programkontoret, DS AB, guidade i hus 52 där besökarna fick följa en patients väg från akutmottagningen. En mycket informativ och engagerad visning som gav en bra bild över hur det kommer att se ut och fungera när när den nya sjukhusbyggnaden är i drift.

Politikerbesök i Danderyd

Politikerbesök i Danderyd

Politikerbesök i Danderyd