Guidad tur på framtidens Danderyd

Se filmen som visar dig runt på framtidens akut- och behandlingsbyggnad på Danderyds sjukhus.
Under år 2019 står en ny akut- och behandlings-byggnad klar vid Danderyds sjukhus. Den 27 500 kvadratmeter stora byggnaden dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 patienter.

Framtidens Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus står inför sin största förändring sedan invigningen år 1964. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. Satsningen ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs omfattande ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Danderyd blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Ny akut- och behandlingsbyggnad står klar år 2019

Under år 2019 står en ny akut- och behandlings-byggnad klar vid Danderyds sjukhus. Den 27 500 kvadratmeter stora byggnaden dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

Sju våningar hög

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en inter-mediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning ska tydligt markera karaktär och identitet, exempelvis byggs den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut- och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.