Locum.se - Reservgasprojektet avslutat

Reservgasprojektet avslutat

I slutet av december avslutade Locum projektet med att bygga ett nytt reservgassystem för Danderyds sjukhus. Varför har vi genomfört projektet och vad innebär det för fördelar för sjukhuset? Locums projektledare Leif Engström berättar om projektet som varit både utmanande och roligt.

Vad har byggts?
- Det har byggts ett förråd för reservgas, byggnad 43, för andningsoxygen och andningsluft. Det är en så kallad tömningscentral vilket innebär att flaskor med gas levereras till förrådet och att gasen därifrån matas ut i till sjukhuset via ett distributionsnät. Reservgasen från det nya förrådet kopplas på om sjukhusets ordinarie system slutar att fungera. Förutom själva byggnaden har ett nytt huvudledningsnät installerats på sjukhuset. 

Nya reservgasförrådet vid Danderyds sjukhus

Bakgrunden till det nya förrådet för reservgas och det nya huvudledningsnätet är en kravställning från byggnad 52. I den nya akut- och behandlingsbyggnaden ska ingen reservgas i flaskor finnas på avdelningarna. Därför har denna centrala plats för lagring och distribution av gas skapats.

Reservgassystem

Det nya huvudledningsnätet som byggts genom hela sjukhuset fram till byggnad 52 möjliggör att det nu går att ansluta sjukhusets alla verksamheter till huvudledningsnätet. Byggnad 52 är det första huset som kommer att kopplas in men förberedelser har också gjorts för att ansluta byggnad 07. På sikt kommer andra prioriterade avdelningar också att kopplas på. 

Vilka är fördelarna med en central lagring och distribution av reservgas?
- Det finns flera fördelar, som ökad driftsäkerhet, besparing av yta på avdelningarna som annars behövs för förvaring av gasflaskor och enklare logistik och hantering vilket ökar både patientsäkerheten och förbättrar arbetsmiljön. Dessutom bidrar det här systemet till att man kan genomföra underhåll på ordinarie system utan driftstörningar och att vi slipper flaskhantering och kringutrustning.

Nya reservgasförrådet vid Danderyds sjukhus

Vilka har projektets främsta utmaningar varit?
- Den största utmaningen har varit att hitta en ledningsväg genom hela sjukhuset som inte krockar med ordinarie gasledningar. Av säkerhetsskäl ska de inte ledas parallellt. Anpassningar till byggnad 52 har också inneburit vissa utmaningar, men det har gått att lösa.

Är det något som varit särskilt intressant eller annorlunda med projektet?
- Eftersom det är ett passivt system som byggts har arbetet kunnat genomföras utan att behöva störa någon verksamhet. Det har varit lite skönt och annorlunda jämfört med Locums övriga projekt. Jag genomförde förstudien till projektet, var borta under projekteringen men tog sedan över igen vid genomförande. Det var lite som att ta över sin ”bebis” och ro projektet i land vilket känts väldigt roligt. Något annat som gjort projektet lite speciellt är att det är en stor satsning som är till nytta för hela sjukhuset och bidrar till att öka den totala säkerheten enligt det robusta sjukhus.

Leif Engström, Locums projektledare för reservgasprojektet

Vill du läsa mer om hur Locum arbetar med reservgas på sjukhusen läs artikeln om ”Den livsvikta gasen”, i tidningen Rum, nr 2 från 2017. Artikeln finns här >>