Nyhetsbrev

Insatser mot svart arbetskraft

Publicerades:
Hur arbetar Locum konkret med att motverka svart arbetskraft och oseriösa aktörer på marknaden? Jonas Ståhl, Locums biträdande projektchef vid Danderyds sjukhus, berättar hur Locum arbetar med detta vid bygget av nya akutvårdsbyggnaden i Danderyd.

Cykeldag 24 maj

Publicerades:
Cykel är ett smart transportmedel på flera sätt. Och ibland behöver den få lite omsorg. 24 maj erbjöd Locum gratis cykelservice till personal vid Danderyds sjukhus.

Träffa projektområdeschef Caroline Kvillström Brand

Publicerades:
Vad innebär det att vara projektområdeschef? Vad står högst på agendan den närmaste tiden? Vilka utmaningar möts du av i vardagen? Och vad motiverar dig i arbetet? Träffa Locums projektområdeschef för Danderyds och Norrtälje sjukhus.

Tema felanmälningar: från anmälan till åtgärd

Publicerades:
Locums kundtjänst tar emot alla felanmälningar från Danderyds sjukhus. Felanmälan kommer in via telefon, mail eller via webben. Men vad händer sedan? Följ med till L&T, Locums upphandlade driftentreprenör som sköter fastighetsdriften på Danderyds sjukhus. Det är en stor bredd av jobb de utför, allt från att byta en trasig glödlampa till större reparationer. Simon Holmström, driftkoordinator på L&T, berättar om arbetsflödet från felanmälan till åtgärd och tar oss med bakom kulisserna.

Aktuell skedesplan

Publicerades:
För att kunna samordna alla pågående projekt på sjukhusområdet på bästa sätt finns en skedesplan som uppdateras kvartalsvis. Skedesplanen ger överblick, visar logistikflöden och fungerar som ett bra verktyg vid samordning av projekt på området.

Träffa projektledare Jonas Ståhl

Publicerades:
Vad innebär det att vara projektledare för bygget av nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus? Vilka är det främsta utmaningarna? Vad motiverar dig i arbetet? Locums projektledare Jonas Ståhl ger oss en inblick i sitt arbete och vad som händer i projektet just nu.

Trygghetsvandring

Publicerades:
28 november genomfördes en trygghetsvandring på sjukhusområdet. Syftet är att identifiera platser där det är möjligt att öka tryggheten genom olika åtgärder, till exempel med hjälp av förbättrad belysning.

Nya parkeringsavgifter och betalsätt

Publicerades:
29 december 2017 genomfördes ett att antal förändringar vad gäller parkering på Danderyds sjukhusområde och Locum och Danderyds sjukhus AB kom överens om att höja parkeringsavgiften för personalen i två steg för att på sikt hamna i nivå med marknadsvärdet i närområdet.

Väl godkänt vid skyddsrond

Publicerades:
Fackförbundet Byggnads genomförde i slutet av vecka 42 en oanmäld skyddsrond på byggarbetsplatsen för den nya akutvårdsbyggnaden (hus 52) vid Danderyds sjukhus. Det blev ett mycket positivt omdöme från skyddsombudet. Vi gläds åt detta och jobbar hårt vidare för en säker arbetsplats.

Bakom kulisserna på nya akutvårdsbyggnaden

Publicerades:
Vad händer egentligen bakom de grå väggarna i hus 52? En hel del kan vi avslöja. Det är full produktion i huset med byggarbeten i olika faser på de olika våningsplanen. Till exempel är all media uppe i undertaken på plan 2, på plan 4 sätts det upp väggar för full fart och på plan 6 flyttas ventilationsaggregat in.
12