Nyhetsbrev

Trygghetsvandring

Publicerades:
28 november genomfördes en trygghetsvandring på sjukhusområdet. Syftet är att identifiera platser där det är möjligt att öka tryggheten genom olika åtgärder, till exempel med hjälp av förbättrad belysning.

Ny parkeringsentreprenör

Publicerades:
29 december tog en ny parkeringsentreprenör över på Danderyds sjukhusområde. Detta innebar inga direkta förändringar för besökare och patienter. För personalen har det blivit enklare att betala och taxorna har höjts. Locum och Danderyds sjukhus AB har kommit överens om att höja taxorna i etapper för att på sikt hamna på nivå med marknadsvärdet i närområdet. En mindre höjning genomfördes 29 december och den andra mindre höjningen sker 1 juli 2018.

Väl godkänt vid skyddsrond

Publicerades:
Fackförbundet Byggnads genomförde i slutet av vecka 42 en oanmäld skyddsrond på byggarbetsplatsen för den nya akutvårdsbyggnaden (hus 52) vid Danderyds sjukhus. Det blev ett mycket positivt omdöme från skyddsombudet. Vi gläds åt detta och jobbar hårt vidare för en säker arbetsplats.

Bakom kulisserna på nya akutvårdsbyggnaden

Publicerades:
Vad händer egentligen bakom de grå väggarna i hus 52? En hel del kan vi avslöja. Det är full produktion i huset med byggarbeten i olika faser på de olika våningsplanen. Till exempel är all media uppe i undertaken på plan 2, på plan 4 sätts det upp väggar för full fart och på plan 6 flyttas ventilationsaggregat in.

Entreprenörsparkeringen på Danderyds sjukhus

Publicerades:
Samtliga entreprenörer på sjukhusområdet ska använda entreprenörsparkering för att ge plats för patienter, besökare och personal på sjukhusets övriga parkeringar.

Vad händer med skorstenen?

Publicerades:
Ett landmärke vid Danderyds sjukhus monteras ner. Rivningen påbörjades i oktober och är i början på december halvvägs nere.