Entreprenörs-
parkeringen på Danderyds sjukhus

Samtliga entreprenörer på sjukhusområdet ska använda entreprenörsparkering för att ge plats för patienter, besökare och personal på sjukhusets övriga parkeringar.

Entreprenörsparkeringen får nyttjas av entreprenörer i de fall då personligt tillstånd utfärdats för parkeringen – dessa tillstånd kvitteras ut av aktuell projektledare hos Locum. Från den 1 april år 2017 är entreprenörsparkeringen avgiftsbelagd. Saknas giltigt utfärdat parkeringstillstånd och giltig biljett kommer parkeringsbot att utfärdas.

Avgiftstaxa
6 kronor per timme
50 kronor per dag
250 kr per vecka

Betalning kan ske i betalningsautomat som är placerad vid infarten till parkeringen eller med Easypark och SMS-park.

Har du frågor om entreprenörsparkeringarna är du välkommen att kontakta nedanstående personer:


Förvaltning:

Christer Wickberg, förvaltningsområdeschef Locum, 08-123 170 00, christer.wickberg@sll.se

Projektområde:
Caroline Kvillström Brand, projektområdeschef Locum, 08-123 171 62, caroline.kvillstrom-brand@sll.se

Strategiska investeringsprojekten hus 52/22, vårdavdelningarna samt gods- mottagningen:
Jonas Ståhl, biträdande projektchef, Locum, 08-123 171 34, jonas.stahl@sll.se