Nya parkeringsavgifter och betalsätt

29 december 2017 genomfördes ett att antal förändringar vad gäller parkering på Danderyds sjukhusområde och Locum och Danderyds sjukhus AB kom överens om att höja parkeringsavgiften för personalen i två steg för att på sikt hamna i nivå med marknadsvärdet i närområdet.

Sedan december 2017 är Apcoa Parking ansvarig entreprenör för parkeringsövervakning på Danderyds sjukhusområde. Samtidigt som den nya entreprenören tog över genomfördes ett antal förändringar, till exempel nya och enklare betalsätt för parkering. 

Betalat parkering med mobil

Förändringar för besökare och patienter 

  • Alla betalautomater har bytts ut. Det är positivt då det varit en del problem med tidigare automater.
  • Betalning sker med betalkort, app, SMS eller talsvar. På www.parkster.se/tjanster/ finns tydliga instruktioner för hur man hanterar de olika digitala metoderna för betalning. 
  • I en automat, som också är särskilt tillgänglighetsanpassad, är det möjligt att betala med mynt. Denna automat finns vid handikapplatserna utanför huvudentrén.
  • Parkering begränsas till 6 timmar för besökare och patienter förutom vid BB och akuten.

Förändringar för personal 
Enklare hantering

  • Alla befintliga betalautomater har ersatts med digital hantering som är enkel och snabb.
  • Betalning sker nu via mobilappen Parkster, SMS, talsvar eller genom en webbportal. På www.parkster.se/tjanster/ finns tydliga instruktioner för hur du hanterar de olika digitala metoderna för betalning. För frågor om betalsätt, ansluta betalkort och liknande hänvisar vi till Apcoa Parkings kundtjänst på 08-556 306 70, tonval 2.

Ladda ner appen Parkster och skapa ett konto. Det går också bra att skapa ett konto på webbsidan www.parkster.se/tjanster och på webben kan du också ange betalningsinformation (pappersfaktura, e-postfaktura eller kort). Appen finns att ladda ner på App Store och Google Play. 

Nya taxor
Locum och Danderyds sjukhus AB kom i december 2017 överens om att genomföra den aviserade höjningen av parkeringsavgiften i två steg, 29 december 2017 och 1 juli 2018. Datumen och de nya avgifterna kommunicerades i december inför den första höjningen. 

Höjningen 1 juli innebär att avgiften blir 400 kronor för 30 dygn eller 30 kronor för 24 timmar. Avgiften för natt och helg blir 240 kronor för 30 dygn eller 20 kronor för 24 timmar. Se tabellen nedan.

Parkeringstaxor 2018

Detta styr parkeringsavgiftens nivå:

Tillgången på parkeringar 
Det råder idag stor brist på parkeringsplatser på Danderyds sjukhus både för personal, besökare och patienter. Enligt Landstingets mål ska beläggningen på parkering vid sjukhusen vara cirka 85 procent och resten ska generellt vara lediga. Det innebär att flera måste välja andra kommunikationsmedel än bil till Danderyds sjukhus för att ge plats åt de som verkligen behöver ta bilen.

Möjligheten att åka kollektivt och cykla 
Vilken möjlighet det finns att ta sig hit på andra sätt som t.ex. tunnelbana, tåg, bussar, cykelvägar och gångstråk styr också avgiftens nivå. Vid Danderyds sjukhus finns goda förutsättningar att åka kollektivt och att ta sig fram och parkera med cykel.

Regler för förmånsbeskattning och geografiskt läge 
Höjningen är procentuellt stor men avgiften ligger idag på en mycket låg nivå. Enligt Locums parkeringsstrategi (se nedan) framgår att ”Parkeringsavgift för verksamhets- och arbetsplatsparkering bör minst motsvara gräns för förmånsbeskattning. Arbetsgivarens utgångspunkt vid förmånsvärdering är det pris som en anställd skulle ha fått betala på en jämförbar parkeringsplats som ligger i närheten av arbetsplatsen.” Avgiften bör ligga på samma nivå som ett SL-kort och parkeringsplatser i närområdet.

Skatteverkets regler för förmånsbeskattning:
https://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/skrivelser2005.5.2132aba31199fa6713e800017870.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/bilarochbilforman/parkeringochgarageplats.4.18e1b10334ebe8bc80002459.html

Stockholms läns Landsting har via Locum AB beslutat att förändra parkeringsavgiften enligt framtagen parkeringsstrategi: http://www.locum.se/locum/Parkering/

Taxorna ses nu även över på övriga sjukhus i Stockholms län. 

Frågor och svar

Nedan har vi samlat ett antal frågor som inkommit, med fokus på personalparkering, och svarat på dessa. Finns ytterligare frågor hänvisar vi till Parkering.Danderyd.locum@sll.se

1. Var får personalen parkera? Var finns alla zoner?
Zonerna i Parkster finns för att kunna särskilja taxorna för besöksparkering och personalparkering. Zonen för personalparkering gäller för alla personalparkeringar på hela Danderyds sjukhusområde. Det innebär att skyltningen på plats är den som avgör hur man får parkera. Det finns några undantag att personal får stå på vissa besöksparkeringar under vissa tider och då är det skyltning på plats som gäller.

Zonkoder för parkering i Danderyd

Bild 1: Zonkoder för parkeringar vid Danderyds sjukhus

2. Om det är fullt på den zon man betalat för, var parkerar man då?
De zoner som finns är enligt bilden ovan och det är samma zon för alla personalparkeringar på Danderyds sjukhusområde. Det går bra att välja vilken personalparkering som helst, i mån av plats.

3. Om man har problem att ansluta sitt betalkort till parkeringsappen. Hur gör man då?
För problem med själva betalningshanteringen hänvisar vi till Apcoas kundtjänst. Ring 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till ”frågor rörande Stockholms läns sjukhusområdens parkeringar”. Du passerar då alla andra i kön och kommer direkt till de som är anställda enbart för att kunna besvara frågor kopplade till Locums parkeringar.

4. Om jag arbetar natt, var får jag parkera då och hur betalar jag?
Det är ingen förändring på var personalen får parkera, det är precis som innan 29 december. Zonkoden för natt/helg är 50222 och gäller alla personalparkeringar på hela sjukhusområdet.

Läs mer om parkering och aktuell parkeringssituation vid Danderyds sjukhus.