Vad händer med skorstenen?

Ett landmärke vid Danderyds sjukhus är snart ett minne blott. Rivningen är nu inne i slutskedet och under vecka 8 är det endast några meter kvar av den ursprungliga höjden på 63 meter.

Skorsten i Danderyd
Bild: september 2017

Skorstenen oktober 2017
Bild: oktober 2017

Skorstenen januari 2018
Bild: januari 2018

Skorstenen 19 februari 2018
Bild: 19 februari 2018

Locums projektledare Magnus Enström berättar om skorstenen och hur rivningen genomförts:

Vad händer just nu?

Under vecka 8 kommer vi ner på ensiffrig höjd från att ursprungligen ha varit 63 meter hög. Den skorsten som finns kvar är fylld med rivningsmassor som nu töms ut vartefter rivningen fortsätter. Varje vecka forslas 30 ton rivningsmassor bort. Rivningsarbetet beräknas vara klart i slutet av mars.

Skorstenen inuti februari 2018Bild: rivningsmassor inuti skorstenen, februari 2018

Varför behövs inte skorstenen längre?

Skorstenen har varit kopplad till oljepannor som tidigare var en back up till varmvattenförsörjningen på sjukhusområdet. Det finns idag andra reservlösningar för varmvattnet. Pannorna är utrivna och skorstenen fyller ingen funktion och betong har börjat släppa från skorstenen. Därför monteras den nu ner.

Hur rivs en 63 meter hög skorsten?

Betongen krossas och stålpiporna skärs av, en sektion i taget. Det sågas och bilas också. Byggställningen monteras ner allt eftersom. 

Kort skorstensfakta:

  • 63 meter hög
  • Innehöll med full höjd cirka 380 ton betong och 6 stålpipor

Projektledare Magnus Enström
Bild: Projektledare Magnus Enström från toppen av skorstenen i september 2017