Vad händer med skorstenen?

Ett landmärke vid Danderyds sjukhus monteras ner. Rivningen påbörjades i oktober och är i början på december halvvägs nere.

Skorsten i Danderyd

Locums projektledare Magnus Enström berättar om skorstenen och hur rivningen kommer att gå till:

Varför behövs inte skorstenen längre?
Skorstenen har varit kopplad till oljepannor som tidigare var en back up till varmvattenförsörjningen på sjukhusområdet. Det finns idag andra reservlösningar för varmvattnet. Pannorna är utrivna och skorstenen fyller ingen funktion och betong har börjat släppa från skorstenen. Därför monteras den nu ner.

Hur rivs en 60 meter hög skorsten?
Betongen krossas och stålpiporna skärs av, en sektion i taget. Byggställningen monteras ner allt eftersom. Rivningen medför cirka två transporter i veckan med avfall.

Hur påverkas verksamheten på sjukhuset?
Rivningen kommer att genomföras med största hänsyn till verksamheten. Arbetet kan medföra visst buller och oljud men bör i övrigt inte påverka någon verksamhet.

Kort skorstensfakta:

  • 60 meter hög
  • Innehåller cirka 380 ton betong och 5 stålpipor