Reservgassystem för medicinska gaser

Vi bygger ett nytt förråd för reservgas samt installerar ett nytt distributionsnät för de byggnader som idag har behov av medicinska gaser.
Vad gör vi?

Ett nytt förråd för reservgas (andningsoxygen samt andningsluft) ska byggas. Dessutom ska ett nytt distributionsnät installeras till de byggnader som idag har behov av medicinska gaser. 

Varför gör vi det?

Det finns flera orsaker. Det nya reservgassystemet ökar driftsäkerheten vid behov av reservgaser, vilket sparar utrymme på avdelningarna då det inte behövs nischer för reservgas. Det ger även en bättre arbetsmiljö då gastuberna inte behöver hanteras på avdelningen. 

Har du frågor?

Fråga oss om projektet! Kontakta Locums projektledare Leif Engström.

Om projektet