Reservgassystem för medicinska gaser

I slutet av december 2017 avslutade Locum projektet med att bygga ett nytt förråd för reservgas och ett nytt distributionssystem.
Vad gör vi?

Ett nytt förråd för reservgas (andningsoxygen samt andningsluft) har byggts och ett nytt distributionsnät installerats. 

Varför gör vi det?

Det finns flera fördelar med det nya förrådet och distributionsnätet. Några fördelar med det externa förrådet är ökad driftsäkerhet, besparing av yta på avdelningarna som annars behövs för förvaring av gasflaskor och enklare logistik och hantering vilket ökar både patientsäkerheten och förbättrar arbetsmiljön. Dessutom bidrar det här systemet till att man kan genomföra underhåll på ordinarie system utan driftstörningar och att vi slipper flaskhantering och kringutrustning.

Läs mer om projektet och vilka fördelar det medför för sjukhuset.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Leif Engström.

Om projektet