Brandskydds-
förbättrande åtgärder

Locum åtgärdar brandskyddsbrister runtom på sjukhuset för att Danderyds sjukhus ska ha ett riktigt bra och fungerande skydd mot spridning av rök och eld i händelse av brand.
Vad gör vi?

Åtgärdar brandskyddsbrister runtom på sjukhuset, t ex åtgärdar vi vissa dörrpartier, förbättrar brandlarmet i hus 11 samt sätter in rökgasfläktar i hissarna i hus 19/20.

Varför gör vi det?

För att sjukhuset ska ha ett riktigt bra och fungerande skydd mot spridning av rök och eld i händelse av brand.

Har du frågor?

Frågor besvaras av Masood Mirzakhani

Om projektet