Ombyggnad av godsmottagningen

Godsmottagningen på Danderyds sjukhus kommer att byggas om, med start april-maj 2018, för att kunna serva sjukhusets befintliga godsflöde och det ökade flödet som den nya akut- och behandlings-byggnaden medför. Kapaciteten behöver öka både inomhus och utomhus för att klara större volymer och fler leveranser till sjukhuset.
Vad gör vi?

Godsmottagningen vid Danderyds sjukhus är i behov av ombyggnad för att klara av att serva sjukhusets befintliga godsflöden och ökade flöden i och med den nya akut- och behandlingsbyggnaden. Med anledning av detta utvecklas den befintliga godsmottagningen för att klara ytterligare 10 år. Arbetet med godsmottagningen kommer att utföras i två separata entreprenader, mark respektive hus. 

Markentreprenaden beräknas starta i april-maj och pågå till och med augusti 2018, arbetet innefattar:
- Berget bredvid byggnad 21 sprängs bort och planläggs. Sprängningstider är kl. 12.00 och 14.00, med reservtider kl. 10.00 och kl. 17.30.
- Gröna vägen mellan byggnad 17 och 21 byggs om.
- Ny lastkaj byggs utanför en del av byggnad 17.
- Befintlig lastkaj ska renoveras.

Husentreprenaden påbörjas under hösten 2018 och innefattar:
- Ombyggnation av godsmottagningen.
- Ombyggnation av ersättningslokaler till driftentreprenören.
- Teknisk upprustning av byggnad 06.

Förväntade störningar
Arbetet genomförs med största möjliga hänsyn till närliggande verksamheter för att störningarna ska bli så små som möjligt. Berörda verksamheter informeras löpande inför störande arbetsmoment. Eftersom projektet innebär sprängningsarbeten kommer det medföra störningar i form av buller och vissa vibrationer, främst för närliggande verksamheter. En annan störning vi redan nu vill göra er medvetna om är begränsad framkomlighet inom arbetsområdet under byggtid. Vägen kommer dock att vara öppen för genomfart.

Varför gör vi det?

Upprustningen genomförs för att uppfylla arbetsmiljökrav då lokalerna är gamla och undermåliga och ej anpassade för dagens och framtida flöden. Vidare är godsmottagningen inte i ett sådant skick att den skulle klara av driften i ytterligare 10 år utan renoverings- och upprustningsåtgärder.

Har du frågor?

Information om projektet uppdateras löpande. Har du frågor kontakta Locums projektledare Marina Sjöström.

Om projektet


Danderyds sjukhus står inför sin största förändring sedan invigningen år 1964. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. Satsningen ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs omfattande ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Danderyd blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Som ett led i detta genomförs en ombyggnation och utveckling av sjukhusets godsmottagning.

Godsmottagningen - berört arbetsområde
Bild: Gula fältet visar det berörda området (uppdaterad 180122).