Locum.se - Teknisk upprustning i hus 04

Teknisk upprustning och fönsterbyten i hus 04

Vad gör vi?

Locum genomför en teknisk upprustning i hus 04. Byggnaden är en av de äldre på området och upprustningen sker med största hänsyn till byggnadens karaktär. Huset har varit tomt under ett antal år och använts för entreprenadetablering.

Projektet innebär upprustning av system för ventilation, vatten, avlopp och el för att uppnå en teknisk infrastruktur som uppfyller dagens myndighetskrav och Locums riktlinjer. Målsättningen är att modernisera de tekniska installationerna och förlänga livslängden på befintliga installationer med 20 år. I samband med den tekniska upprustningen genomförs också en fönsterrenovering.

Arbetet beräknas pågå från oktober 2017 fram till sommaren 2019.

Varför gör vi det?

Byggnad 04 är en av de äldre byggnaderna på området och de tekniska systemen är i behov av modernisering. Den tekniska upprustningen och fönsterbyten görs som ett förberedande arbete inför den ombyggnation som påbörjas våren 2018. Hyresgästanpassningen genomförs för att talkliniken ska kunna flytta in i lokalerna, preliminärt sommaren 2019.

Om projektet


Hus 04