Närakut Danderyd

Projektet att bygga nya Närakut Danderyd pågick under hösten 2017 och avslutades under december. Verksamheten öppnade 1 februari 2018.
Vad gör vi?

Locum har byggt lokaler för den nya Närakut Danderyd i hus 19 plan 2, i urologens tidigare lokaler. Närakuten får en dimensionerad besöksvolym på 25 000 per år, kommer att drivas av SLSO och öppnar för besökare i februari 2018. 

Som en första deletapp i projektet byggde Locum ersättningslokaler till urologmottagningen. 

Lokalerna invigdes 31 januari och verksamheten öppnade den 1 februari. Från invigningen >>


Varför gör vi det?

Tio nya närakuter är planerade i Stockholms län. Först ut var Närakut Haga som öppnade 1 juni 2017 vid Karolinska sjukhusområdet i Solna. De nya närakuterna i länet är ett viktigt komplement till husläkarmottagningarnas akuta omhändertagande och ska avlasta akutsjukhusens akutmottagningar.

Läs mer om det nya enhetliga uppdraget för länets nya närakuter >> 

Om projektet


Närakut Danderyd
Bild: Väntrummet på nya Närakut Danderyd

Närakut Danderyd
Bild: Receptionen på nya Närakut Danderyd

Närakut Danderyd
Bild: Undersökningsrum på Närakut Danderyd

Närakut Danderyd
Bild: Konsten på Närakut Danderyd är anpassad för både vuxna och barn. Konstverk, Universalmotor ©Cilla Ramnek

Närakut Danderyd
Bild: Konst på Närakut Danderyd, Organiserade intryck I ©Cilla Ramnek

Fotograf, alla bilder: Locums bildarkiv