Teknisk upprustning i hus 03 och nya personalbostäder

Locum genomför en teknisk upprustning av el- och VVS-installationer i byggnad 03. Samtidigt görs också plan 3 om till personalbostäder.
Vad gör vi?

Projektet innebär att: 

  • säkra gällande krav på ventilation och brand för befintliga personalbostäder (plan 2).
  • utöka antal personalbostäder med 12 platser genom att göra om plan 3.
  • erhålla en teknisk infrastruktur som uppfyller dagens myndighetskrav och Locums riktlinjer. Målsättningen är att modernisera de tekniska installationerna samt att förlänga livslängden på befintliga installationer med minst 20 år.

Arbetet beräknas pågå från oktober 2017 till sommaren 2018. 

Andra arbeten som genomförts i hus 03 på senare tid är fönsterrenovering 2017 samt dränering av husgrund.

Varför gör vi det?

Byggnad 03 är från 30-40 talet och det finns ett behov av att rusta upp de tekniska systemen. Det finns också ett behov av att utöka antalet personalbostäder.

Om projektet