Ny akutvårdsbyggnad på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. En viktig del i detta arbete är bygget av en ny akut- och behandlingsbyggnad som står klar under 2019. På denna sida uppdaterar vi löpande status i projektet och berättar om den nya byggnaden.
Vad gör vi?

Aktuellt just nu (maj 2018)

Klinisk verifiering av typrum avslutad
Projektet har haft ett antal möten med DSAB för att kliniskt verifiera representativa typrum i den nya akutvårdsbyggnaden. Utifrån dessa möten togs en lista med frågor fram som nu behandlas av projektet. Efter ett beslutsmöte i slutet av april kan projektet nu konstatera att den kliniska verifieringen av typrummen är avslutad.

Fasaden träder fram
Byggställningen monteras ner på framsidan av byggnaden och fasaden träder fram allt mer.

 

Övergripande tidplan för byggprojektets genomförandet

År 2015
- Grävarbeten genomfördes, husets grundlades och källaren byggdes
- Borrningar och sprängningar
- Bortforsling av cirka 10 000 kubikmeter berg
- Gröna vägen flyttades och stängdes för all trafik förutom akut-, ambulans- och byggtransporter

År 2016
- Akutvårdsbyggnadens ytterväggar, golv och tak byggdes
- Fasader och byggnadsställningar vanlig syn på arbetsområdet

År 2017
- Invändiga byggarbeten, exempelvis innerväggar, innerdörrar samt el- och vattenledningar
- Fortsatt många transporter på området

Åren 2018-2019
- Fasaden färdigställs
- Medicinteknisk utrustning installeras
- Finplanering av utomhusmiljön 
- Vårdverksamheten startar upp

Följ arbetet live via webbkamera

Varför gör vi det?

Läs mer om framtidens Danderyds sjukhus och bakgrunden till förändringarna 

Om projektet


Under år 2019 står en ny akut- och behandlings-byggnad klar vid Danderyds sjukhus. Den 27 500 kvadratmeter stora byggnaden dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar. I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral.

42 500 kvadratmeter - för bättre vård

Den nya akutvårdsbyggnaden blir hjärtat i framtidens Danderyds sjukhus. Akutvårdsbyggnaden kommer omfatta totalt 27 500 kvadratmeter och akutmottagningen dimensioneras för att kunna ta emot 95 000 besökare varje år. Ombyggnaden av befintliga lokaler (hus 22) skapar ytterligare 15 000 kvadratmeter. Totalt ca 42 500 nya kvadratmeter för bättre vård.

Akutvårdsbyggnad som minskar avstånden

Valet av placering av den nya akutvårdsbyggnaden är gjord för att koppla samman de centrala delarna av sjukhuset, där bland annat huvudentrén ligger, med de södra kvarteren.

Placering ger möjligheter till fortsatt utveckling

Valet av plats för den nya akutvårdsbyggnaden är även gjord ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, då placeringen tar tillvara sjukhusets nuvarande byggnadsstruktur. Valet möjliggör också att i framtiden bygga ut akutvårdsbyggnaden. Utbyggnadsplanerna blickar 30 år framåt och att sjukhuset då kan ha ett utökat uppdrag. Ett uppdrag som kan innebära att området behöver dimensioneras för ännu fler besökare varje år, men också för att möta framtida behandlingsmetoder med en ny typ av teknisk utrustning.

Insatser för att minimera störningar under byggtiden

I december 2014 gick startskottet för byggprojektperioden som för nya akutvårdsbyggnaden sträcker sig fram till år 2019. År 2015 var det mest störande och intensiva året under hela ny- och ombyggnadsperioden. Arbetena under 2015 innefattade borrningar, sprängningar, buller, vibrationer och dammbildning.

Byggarbetet på Danderyds sjukhusområde innebär också en ökad trafikmängd på området och tillfälliga omläggningar av gång- och biltrafiken. Locum arbetar löpande med att minimera störningar från byggprojekten och att hålla en hög säkerhet för personal och besökare. Detta är alltid högt prioriterat i vårt arbete. Att bygga i sjukhusmiljöer ställer höga krav på byggentreprenörerna och omfattande regelverk och säkerhetsföreskrifter är framtagna för att styra hur ny- och ombyggnationerna på sjukhuset planeras och genomförs.