Ny akutvårdsbyggnad på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. En viktig del i detta arbete är bygget av en ny akut- och behandlingsbyggnad som står klar under 2019. På denna sida uppdaterar vi löpande status i projektet och berättar om den nya byggnaden.

Vad gör vi?

Aktuellt just nu (september 2018)

Röd zon börjar nu införas i byggnaden

Röd zon betyder att man skärmar av ett område med en luftsluss för att få en dammfri miljö och kunna sätta igång ventilationen. I de röda zonerna påbörjas installation av medicinteknisk utrustning, driftsättning av tekniska system t.ex. kyla, värme, ventilation. Fram till årsskiftet kommer hela byggnaden successivt sättas i röd zon.

Övergripande tidplan för byggprojektets genomförandet

År 2015
- Grävarbeten genomfördes, husets grundlades och källaren byggdes
- Borrningar och sprängningar
- Bortforsling av cirka 10 000 kubikmeter berg
- Gröna vägen flyttades och stängdes för all trafik förutom akut-, ambulans- och byggtransporter

År 2016
- Akutvårdsbyggnadens ytterväggar, golv och tak byggdes
- Fasader och byggnadsställningar vanlig syn på arbetsområdet

År 2017
- Invändiga byggarbeten, exempelvis innerväggar, innerdörrar samt el- och vattenledningar
- Fortsatt många transporter på området

Åren 2018-2019
- Fasaden färdigställs
- Medicinteknisk utrustning installeras
- Finplanering av utomhusmiljön 
- Vårdverksamheten startar upp

Följ arbetet live via webbkamera

Läs mer om "Framtidens Danderyds sjukhus"

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2019
Projektledare
Jonas Ståhl Projektområde Danderyd/Norrtälje
Fastighetsförvaltare
Sara Hultberg Förvaltningsområde Danderyd/Norrtälje