Parkerings-
information

Här har vi samlat information om parkering vid Danderyds sjukhusområde samt kontaktuppgifter till vår parkeringsentreprenör.

Locum ansvarar för parkeringsverksamheten på Danderyds sjukhus. Frågor besvaras via mailadressen Parkering.Danderyd.locum@sll.se.

Hur du betalar din parkering

Via tjänsten Parkster betalar du enkelt din parkering med app, SMS, webbportal eller talsvar. Här ser du hur du betalar din parkering.

Kontakta parkeringsentreprenören Apcoa Parking

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande.

  • Telefon: 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. 
  • E-mail: locum@apcoa.se

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

  • Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en parkeringsbot. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av parkeringsbot för dessa tillfällen, använd då denna blankett.
  • Personal med behörighet för hantering av parkeringstillstånd vid Danderyds sjukhus kan ansöka om årstillstånd/jourtillstånd och tillfälliga tillstånd för 24 timmar. Till ansökningsformuläret

Förändringar av parkeringsavgifter december 2017

29 december 2017 genomfördes ett antal förändringar som medförde nya, enklare sätt att betala parkeringen på och för personalen höjdes parkeringstaxorna.  Läs mer om bakgrunden till förändringarna och få svar på några vanliga frågor. 

Aktuellt parkeringsläge

Här kan du läsa mer om det aktuella parkeringsläget på Danderyds sjukhusområde

Karta över besöksparkeringar på Danderyds sjukhus

(klicka på bilden för större version)

Besöksparkering Danderyd oktober 2017

Locums parkeringsstrategi

Här kan du läsa mer om Locums övergripande parkeringsstrategi

Kontaktperson parkeringsfrågor Locum

Magnus Alfredsson
Magnus Alfredsson
Fastighetsförvaltare