Framtidens sjukvård på Handens sjukhus

Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och det blir allt fler äldre. Det ställer höga krav på vården. För att möta det växande vårdbehovet genomförs nu Framtidsplanen, en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet.

 Utbyggnad av vården utanför akutsjukhusen är en av de viktigaste strategierna i denna satsning. Handens sjukhus har därmed en viktig roll i Framtidsplanen.

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att rusta upp länets sjukhus för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Flera av länets mindre sjukhus och närakuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård.

Även akutsjukhusen byggs om och byggs ut, samtidigt som deras uppdrag renodlas för de invånare som behöver vård med alla de resurser som enbart akutsjukhusen har.