Service

På ett sjukhus finns det inte bara vårdverksamheter. I huset finns människor, och de behöver ibland något mer. Receptionen innanför huvudentrén. Restauranger och butiker. Samt en och annan verksamhet som kompletterar vårdens resurser. Handens sjukhus är ett litet samhälle i sig, där olika behov behöver tillgodoses.