Vårdgivare

Hyresgästerna på Handens närsjukhus domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Handens närsjukhus är landstingsfinansierad. Det betyder att antingen är det Stockholms läns landsting som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata, och finansierar sig själva.

Samtliga vårdgivare på Handens sjukhus

Du kommer till Aleris Specialistvård Handen via huvudentrén. Tag till höger framför receptionen och följ skyltningen. Verksamheten vid Aleris Specialistvård Handen omfattar specialistmottagningar. Mottagningarna är modernt utrustade för undersökningar och behandlingar.

Aleris driver specialistvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Hos oss kan du känna en trygghet i att få träffa en specialist med mångårig erfarenhet. Här finns specialister inom  gynekologi, kardiologi, mage och tarm, ortopedi.

Gällande endoskopiundersökningar (undersökning av mage och tarm) är vi en av Stockholms största aktörer med ett flertal erfarna specialister som utför en stor mängd undersökningar varje år. Det är enkelt att få en tid och vi håller högsta medicinska kvalitet.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår hemsida.

Vår verksamhet på Handens sjukhus består av ett flertal olika verksamheter. Geriatrik, ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet), Palliativa avdelning och Trygg Hem. Även Rudans vårdcentral och Rudans Rehab är en del av Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB. För information om öppettider och telefonnummer, besök 1177.se Vårdguiden.

 

 

Nedan följer kort information om våra enheter på Handens sjukhus: Läs gärna om oss på www.praktikertjanstnara.se

 

HANDENGERIATRIKEN

 

Handengeriatriken erbjuder akutgeriatrisk vård, rehabilitering och demensutredningar. Vi arbetar för att skapa en sammanhållen vårdkedja med smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter. Rudan Vårdcentral och Rudans Rehab, primärvårdsrehabilitering är en del av detta. Även samarbetsprojektet med Haninge kommun, Trygg Hem. På Handengeriatriken finns - Avdelning 1 och 3 samt vår Minnesmottagning, en specialistmottagning som tar emot patienter över 65 år efter remiss från husläkare eller annan specialistläkare.

 

ASIH

 

ASIH bedriver Avancerad Sjukvård i Hemmet för patienter som kräver insatser dygnet runt av ett multiprofessionellt team och ersätter slutenvård, helt eller delvis. Målgrupper är Specialiserad sjukvård, Specialiserad palliativ vård i livets slutskede och Konsultinsatser.

 

PALLIATIVA AVDELNINGEN HANDEN 
På den Palliativa avdelningen ges palliativ vård till svårt sjuka patienter. Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att se till att din sista tid i livet blir så bra och smärtfri som möjligt, både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt.

TRYGG HEM

 

Trygg Hem är ett samarbetsprojekt mellan Haninge Kommun och Handengeriatriken. Den samverkan som Trygg Hem finns till för dig som behöver träning i din hemmiljö. Det är då för att klara den första tiden i hemmet efter sjukhusvård eller korttidsboende. Träningen bygger på så vis på de förutsättningar som finns hemma hos dig. Det ger dig en möjlighet till en trygg och säker hemgång. 

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden.

Haninge barnmorskemottagning hittar du på vägen upp till entrén från parkeringen, ingång B på gaveln av sjukhuset.
Haninge barnmorskemottagning hittar du på vägen upp till entrén från parkeringen, ingång B på gaveln av sjukhuset. Vi erbjuder:-Mödrahälsovård, bokade besök-Preventivmedelsrådgivning, graviditetstest, STI-provtagning såsom Klamydia/ Gonorré / HIV-  se våra drop-in tider på hemsidan  eller 1177 Vårdguiden-Cellprovstagning efter kallelse från Cancercentrum, screeningsverksamheten- kom på den föreslagna tiden eller besök vår drop-inÖppettider och telefontid se hemsidan

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår hemsida eller Vårdguiden.

Medicinsk Röntgen på Handens närsjukhus hittar du på entréplan. Tag till höger innanför entrén, och följ skyltningen.

Vi har Drop-in (ingen tidsbeställning) för skelett- och lungröntgenundersökningar. Tidsbeställning för ultraljudsundersökning fodras.

Om du har remiss för annan undersökning än skelett- eller lungundersökning som exempelvis datortomografi eller magnetkamera kan du hitta information om var vi finns på Vårdguiden.
Medicinsk Röntgen har avtal med Stockholms läns landsting och landstingets patientavgifter och frikort gäller. Vi har idag nio röntgenavdelningar runt om i Stockholm.

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden eller vår hemsida .

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår hemsida eller Vårdguiden.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår hemsida eller Vårdguiden.