Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Locums förvaltare och information kring hur du gör en felanmälan.

Kontakta Driften

Locum har egen driftpersonal vid Helix:

  • Felanmälan kan görs per e-post: rpv.helixanmalan@sll.se
  • Felanmälan per telefon görs under jourtid på tfn: 08-123 41 900

Kontaktperson Locum för Helix rättspsykiatrisk vårdavdelning

Övriga kontaktuppgifter

  • Kontakta receptionen/expeditionen: 08-123 419 00

Adress till Locums lokalkontor på Helix

Alfred Nobels allé 41
141 52 Huddinge