Allmänpsykiatrins
lokaler byggs om

Ombyggnationen för allmänpsykiatrins lokaler, i M4 huset för Psykiatri Sydväst, är i full gång.
Vad gör vi?

Den 15 juni 2016 tog landstingsfullmäktige ett genomförandebeslut om att Locum ska bygga om SLSO allmänpsykiatrins lokaler inom Huddinge sjukhusområde. 

Locum bygger om allmänpsykiatrins lokaler i hus M4. Projektet är uppdelat i tre etapper och kommer att pågå fram till och med Q4 2019. Första etappen är genomförd och nu befinner vi oss i etapp 2. 

Etapp 1: Omfattar ombyggnation av M67-69 och M77-79, klart hösten 2017. 

Etapp 2: Omfattar ombyggnation av M76-78. Denna etapp påbörjades under hösten 2017 och väntas pågå i cirka ett år. I denna etapp ska även en mindre anpassning göras på lokalerna i M48.

Etapp 3: Omfattar ombyggnation av M66-68. Startar hösten 2018 och beräknas pågå ett år framåt.

Projektet omfattar totalt cirka 8 000 kvadratmeter. 

Varför gör vi det?

I och med ombyggnationen får Psykiatri Sydväst fler enkelrum med patientcentrerad vård i enlighet med Stockholms läns landstings Framtidsplan.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Ester Laaksonen.

Om projektet