Byte av hissar i M4

Vad gör vi?

Locum byter ut hissarna i M4. Projektet beräknas bli färdigt under 2017.

Varför gör vi det?

Hissarna i M4-huset har tillgänglighetsanpassats och moderniserats med ett smartare styrsystem som ökar hissarnas kapacitet. Hisskorgarna har klätts om och blivit mer tillgängliga med exempelvis stora knappar, blindskrift och tydligare talmeddelanden. Hissmoderniseringen i M4 är ett led i en större upprustning av alla hissar på Huddinge sjukhus.

Har du frågor?

Kontakta Urban Jönsson, projektledare på Locum.

Om projektet