Upprustning av hissar

Vad gör vi?

Locum byter ut hissarna i B4. Projektet beräknas bli färdigt under våren 2018.

Varför gör vi det?

Hissarna i B4-husen tillgänglighetsanpassas och moderniseras med ett smartare styrsystem som ökar hissarnas kapacitet.Hisskorgarna kläs om och blir mer tillgängliga med exempelvis stora knappar, blindskrift och tydligare talmeddelanden. Även kortläsare istället för nyckel för passage till plan 3 installeras.

Hissmoderniseringen i B4 är ett led i en större upprustning av alla hissar på Huddinge sjukhus. Under 2017 byttes hissarna i M4-huset ut.

Nya kortläsare istället för nyckel för passage till plan 3 installeras även i hissarna i F2-huset. Det projektet beräknas vara färdigt i mars 2018.

Har du frågor?

Kontakta Urban Jönsson, projektledare på Locum.

Om projektet