Installation av nya trycklufts-
kompressorer

Vad gör vi?

Vi installerar nya tryckluftskompressorer för Karolinska Universitetssjukhusets Laboratorium (KUL).

Varför gör vi det?

Andningsluft byts ut mot tryckluft i systemet.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Aswad Betweni.

Om projektet