Dräneringsarbeten pågår
– lekplatsen avstängd

Locum genomför markdränering utmed B4 och K4 fram till länken för att minimera risken för vattenintrång till sjukhuset. Under genomförandetiden är lekplatsen avstängd och ett ökat antal transporter kommer att trafikera sträckan mellan B4 och Alfred Nobels allé. För att minimera störningar i B4 har bygghissar installerats utanför B4.2. Se karta nedan.
Vad gör vi?

Locum utför dräneringsarbeten utanför K4 och B2 för att minimera risken för vattenintrång. Dräneringsarbetet sker i två etapper, varav den första etappen pågår under sommaren 2018. Projektet i sin helhet beräknas vara färdigt i slutet av 2018.

För att minimera störningar och dammspridning i byggnad B4.2 har Locum installerat bygghissar utanför B4.2. Området har spärrats av och lekplatsen som är inne i riskområdet är stängd. 

Parkering får endast ske på markerade platser för att säkerställa framkomlighet för ambulanstransport, gastankbil och byggleveranser. Plats för ambulanstransport kommer att reserveras för att säkerställa att patienter kan transporteras till intensivvårdsavdelningen. 

Lekplatsen kommer inte att återställas förrän den nya brand- och räddningsvägen från Anatomivägen in till B4-entrén är klar i slutet av 2019.

Varför gör vi det?

Projektet är en del av ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen.

Har du frågor?

Kontakta Oskar Mogård, projektledare Locum.

Om projektet


Dräneringsarbete tidplan och avspärrningar.