Dräneringsarbeten pågår
– lekplatsen avstängd

Locum ska genomföra en markdränering utmed B4 och K4 fram till länken. Under genomförandetiden är lekplatsen avstängd och ett ökat antal transporter kommer att trafikera sträckan mellan B4 och Alfred Nobels allé.
Vad gör vi?

Locum utför markdränering utmed B4 och K4 fram till länken. Dräneringen genomförs i tre etapper med start i december 2017. Den första etappen har nu påbörjats och beräknas vara färdig under första delen av 2018. Projektet i sin helhet beräknas vara färdigt i slutet av 2018. Lekplatsen kommer inte att återställas förrän den nya brand- och räddningsvägen från Anatomivägen in till B4-entrén är klar i slutet av 2019. 

Varför gör vi det?

Projektet är en del av ny- och ombyggnationerna av operation och röntgen.

Har du frågor?

Kontakta Oskar Mogård, projektledare Locum.

Om projektet