Byte av el-centraler i hisshall B2 och B4

Locum byter el-centraler i hisshall B2 och B4 på samtliga plan. Kortare strömavbrott kan ske vid byte av el-centraler.
Vad gör vi?

Locum byter el-centraler i hisshall B2 och B4 på samtliga plan. El-nischerna på varje plan kommer att byggas om och förses med nya dörrar och lås. Locum stänger av framför den nisch som byggs om och därefter kommer el-centralen att bytas.

Bytet medför kortare strömavbrott för verksamheter som ligger i byggnad B2 och B4. Dessa avbrott kommer främst att ske fram till och med januari 2018 och Locum samordnar de planerade strömavbrotten med respektive avdelning. Arbetet kommer att pågå fram till maj 2018.

För att arbetena ska flyta på så smidigt som möjligt kan en sänghiss ibland bli blockerad på det våningsplan vi jobbar på.

Varför gör vi det?

Vi byter ut el-centralerna för att de är gamla och omoderna och för att vi lättare ska kunna möta hyresgästernas behov av el.

Har du frågor?

Kontakta Locums projektledare Urban Jönsson.

Om projektet